ถามแพทย์

 • อยากทราบว่าการฉีดวัคซีนบาดทะยักและคอตีบในหญิงตั้งครรภ์ควรฉีดเมื่อไร อย่างไร

 •  aruchi
  สมาชิก
  อยากขอคำปรึกษาเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคบาดทะยักและคอตีบ (dT) ในมารดาตั้งครรภ์ที่เคยฉีดครบ 3 เข็มแล้ว แต่เกิน 10 ปีแล้ว ดังนั้นฉีดกระตุ้นแค่เข็มเดียว #1 : ถ้าเกิดไปฉีดตอนอายุครรภ์ยังไม่ถึง 12 สัปดาห์ ประมาณ 8 สัปดาห์ จะเป็นไรมั้ยคะ แท้งมั้ยคะ #2 : อยากทราบเกณฑ์การฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยักในหญิงตั้งครรภ์ ว่าสามารถเริ่มฉีดเข็มแรกได้ตั้งแต่อายุครรภ์ เท่าไหร่คะ ต้องไตรมาส 3 เท่านั้นมั้ย หากผิดนัดฉีดแต่ละเข็มไม่ควรเกินกี่วันคะ ในกรณีที่ฉีดให้ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์
  aruchi  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ aruchi

  วัคซีนป้องกันบาดทะยักและคอตีบนั้นเป็นวัคซีนที่มักจะได้รับมาตั้งแต่วัยเด็ก โดยจะมีการฉีดกระตุ้นทุก 10 ปีหรือ 5 ปีกรณีไปมีแผลเสี่ยงของการติดเชื้อบาดทะยัก

  โดยการฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบบาดทะยักในหญิงมีครรภ์นั้น ถ้าเป็นหญิงมีครรภ์ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักมาก่อน ควรฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักเข้า กล้ามเนื้อ 3 ครั้ง ครั้งละ 0.5 มล. โดย เข็มที่ 1 ทันทีที่ทราบว่าตั้งครรภ์จะเป็นระยะตั้งครรภ์เดือนไหนก็ได้ เข็มที่ 2 ฉีดห่างจากเข็มที่1 อย่างน้อย 1 เดือน และเข็มที่ 3 ที่ 6 เดือนหลังเข็มแรก ส่วนหญิงมีครรภ์ที่เคยได้รับวัคซีนบาดทะยักมาครบแล้วนั้น ควรได้รับการฉีดกระตุ้นในช่วง 27 – 36 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้อยู่ในระดับสูงก่อนจะคลอดบุตร

  การไปฉีดที่อายุครรภ์ไม่ถึง 12 สัปดาห์ไม่น่าเป็นสาเหตุทำให้แท้งบุตรได้โดยตรง ถ้าผิดนัดไปแล้ว ก็สามารถรีบไปฉีดเมื่อนึกได้และก่อนจะคลอดบุตรค่ะ แนะนำการสอบถามรายละเอียดกับแพทย์ที่ดูแลหรือฝากครรภ์อยู่โดยตรงอีกครั้ง