ถามแพทย์

 • ถูกตะปูตำ จะต้องไปวัคซีนกระตุ้นบาดทะยักไหม เคยฉีดล่าสุดตอนป.4 ตอนนี้หนูอยู่ ม.1

 •  Ratchaya Srisamanuwat
  สมาชิก
  คือหนูถุกตะปุบาดค่ะแผลไม่ลึกมาก แต่พอถุกหนุก้ไปล้างแผลกับสบู่ แล่วปิดแผลค่ะแต่ตอนนี้หนูเอาออกแล่วค่ะ แต่หนุเคยได้ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ตอน ป.4 ค่ะ ตอนนี้หนูอยู่ ม.1 ค่ะ หนุต้องไปฉีดวัคซีน อีกไหมค่ะ เดียวหนุจะไปชื้อยามามาค่ะ
  Ratchaya Srisamanuwat  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Ratchaya Srisamanuwat

  บาดทะยักเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่อาจมีอันตรายถึงชีวิตได้ เมื่อเชื้อบาดทะยักเข้าสู่ร่างกายจะก่อให้เกิดอาการรุนแรงหลายอย่าง เช่น กล้ามเนื้อหดและชักเกร็งทั่วร่างกาย และรู้สึกเจ็บปวดทรมาน ขากรรไกรหดเกร็ง ทำให้อ้าปากไม่ได้ กล้ามเนื้อที่คอหดเกร็ง จนหายใจและกลืนอาหารลำบาก เป็นต้น การติดต่อของโรคคือการโดนของมีคมบาด สัตว์กัด โดยเฉพาะของมีคมที่ปักลงไปลึกๆเช่นตะปูตำ เป็นต้น

  แต่ในปัจจุบันเป็นโรคที่พบได้น้อยมากๆ หรือแทบไม่พบ เพราะมีวัคซีนที่ได้รับกันอย่างทั่วถึง การฉีดบาดทะยักกรณีไม่เคยฉีดมาก่อนเลยในชีวิต จะทำการฉีดทั้งหมด 3 เข็ม หากเคยฉีดมาแล้ว แต่จะกระตุ้นจะฉีดแค่เข็มเดียวทุก 10 ปี หรือกรณีมีแผลมานั้น จะพิจารณาจากลักษณะแผลค่ะ หากแผลเสี่ยงน้อย จะฉีดกระตุ้นให้หากเข็มเดิมเกิน 10 ปี หากแผลเสี่ยงมากเช่นแผลตะปูตำ หรือแผลสัมผัสดินสกปรก จะกระตุ้นให้หากเข็มเดิมเกิน 5 ปีค่ะ

  ดังนั้นแนะนำนำสมุดวัคซีนไปพบแพทย์เพื่อประเมินบาดแผลอีกครั้ง แต่จากประวัติเบื้องต้น ผ่านมาแค่ 3 ปี น่าจะยังไม่มีความจำเป็นต้องฉีดกระตุ้นแต่อย่างใด แต่ควรทำแผลที่สถานพยาบาลใกล้บ้านหากเป็นแผลลึก และรับยาฆ่าเชื้อด้วยภายใต้การดูแลของแพทย์หากมีความจำเป็น