ถามแพทย์

 • การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ ถ้าฉีดพลาดไปเข้าเส้นเลือดจะมีอันตราย หรือผลข้างเคียงไหม

 •  hummingbird
  สมาชิก

  ถ้าฉีดพลาดไปเข้าเส้นเลือดจะมีอันตราย หรือ ผลข้างเคียงไหม

  hummingbird  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ hummingbird

  การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อนั้น เป็นวิธีการฉีดยาที่ใช้เป็นประจำ เพราะเป็นวิธีที่ทำให้ยาดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เร็ว เนื่องจากที่ชั้นกล้ามเนื้อมีหลอดเลือดเลี้ยงมากกว่าที่ชั้นใต้ผิวหนัง การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อชั้นลึกจะมีโอกาสเป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อน้อยกว่าการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อชั้นตื้น แต่มีความเสี่ยงที่ปลายเข็มจะไปโดนหลอดเลือดทำให้้หลอดเลือดได้รับบาดเจ็บได้ แต่ถ้าฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อแล้วพลาดไปโดนเส้นเลือดที่อยู่รอบๆ ไม่ได้มีอันตรายในระยะยาวแต่อย่างใดค่ะ อาจจะมีเส้นเลือดบาดเจ็บ เห็นเป็นก้อนเลือดรอบๆได้ แต่จะค่อยๆสลายไปได้เองค่ะ