ถามแพทย์

 • จะฉีดวัคซีนบาดทะยักเข็มที่ 2 ช้ากว่ากำหนด 1 สัปดาห์ได้ไหม

 •  Phalatphon Prushyapinun
  สมาชิก

  การฉีดบาดทะยักเข็มที่ 2 สามารถฉีดช้ากำหนดได้ไหมครับ เช่น ช้ากว่า 1 อาทิตย์ จะมีผลต่อการกระตุ้นไหมครับ สาเหตุที่ต้องการเลื่อนออกไป เนื่องจาก ต้องขับรถไป ตจว. ฉีดครั้งแรกมีอาการปวดประมาณ 5 วันครับ ขอบคุณมากครับ 

  สวัสดีค่ะ คุณ Phalatphon Prushyapinun,

                      การฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักนั้น เข็มแรกและเข็มที่ 2 ให้ฉีดห่างกัน 4-8 สัปดาห์ ส่วนเข็มที่ 3 (เข็มสุดท้าย) จะเป็นการฉีดกระตุ้น โดยจะฉีดห่างจากเข็มที่ 2 ประมาณ 6-12 เดือน

                       ดังนั้น หากได้ฉีดเข็มแรกไปแล้ว และจะไปฉีดเข็มที่ 2 ล่าช้ากว่ากำหนด 1 สัปดาห์ ซึ่งหากยังไม่เกิน  8 สัปดาห์ (นับจากแข็มแรก) ก็สามารถไปฉีดได้อยู่ค่ะ ไม่ได้ทำให้การสร้างภูมิคุ้มกันลดลงแต่อย่างใด ทั้งนี้ หากฉีดเข็มแรกแล้วมีอาการปวด การการฉีดวัคซีนในเข็มต่อๆ ไป ก็อาจเกิดอาการปวดได้มากขึ้นด้วยค่ะ