ถามแพทย์

 • การฉีดกระตุ้นพิษสุนัขบ้าครับ

 •  Snong Charoenthanawan
  สมาชิก

  ได้มีการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าแบบเป็นคอร์ดครบไปแล้วเมื่อ 21 ธค. 63 ต่อมาได้ฉีดกระตุ้นไป 2 ครั้ง เมื่อ วันที่ 26 มกราคม 64 และวันที่ 2 กพ. 64 ต่อมาวันที่ 23 กพ. 64 ได้โดนน้ำลายสุนัข เข้า ตา ปาก จมูก และ บาดแผล ผมยังต้องไปฉีดกระตุ้นอีกไหมครับ

  Snong Charoenthanawan  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณSnong Charoenthanawan

  โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ซึ่งจะรับเชื้อเมื่อถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่น สุนัข แมว หนูกัด หรือไปสัมผัสสารคัดหลั่งของมันเข้าไปตรงแผลหรือเยื่อบุเช่น ในปาก โดยตรง โรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน 5 เข็ม และมีการกระตุ้นวัคซีนเมื่อถูกกัดซ้ำ

  หลักการฉีดวัคซีนกระตุ้นนั้นคือ ถ้าถูกกัดมาภายใน 6 เดือน จะกระตุ้น 1 เข็ม ถ้าเกิน 6 เดือนกระตุ้น 2 เข็มห่างกัน 3 วัน

  แต่อย่างไรก็ตามภายในช่วงประมาณ 1 เดือนแรกหลังกระตุ้น มักจะมีภูมิคุ้มกันในระดับสูงอยู่ ส่วนใหญ่จะไม่มีความจำเป็นต้องฉีด ยกเว้นเป็นการสัมผัสที่เสี่ยงมากหรือเป็นแผลขนาดใหญ่ที่โดนน้ำลายสุนัข แนะนำพบแพทย์ใกล้บ้านเพื่อประเมินบาดแผลและนำสมุดวัคซีนเดิมไปด้วย ถ้าไม่สบายใจ ก็แนะนำการกระตุ้นซ้ำอีก 1 เข็มได้ค่ะ