ถามแพทย์

 • แปะแผ่นคุมกำเนิดวันที่ 3 ของการมีประจำเดือน แล้ววันที่ 4 มีเพศสัมพันธ์ จะท้องไหม

 •  Pmv Dama
  สมาชิก
  คือแฟนแปะแผ่นคุมกำเนิดวันที่สามของการมีประจำเดือน แล้วสี่วันต่อมาก็มีอะไรกันโดยไม่ได้ป้องกันมีโอกาสท้อง มากน้อยแค่ไหนครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Pmv Dama,

                    หากได้เริ่มแปะแผ่นคุมกำเนิดแผ่นแรกในวันที่ 3 นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา แผ่นแปะคุมกำเนิดก็จะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที โดยจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกกว่า 99% ค่ะ ดังนั้น การมีเพศสัมพันธ์ในวันถัดไป โอกาสในการตั้งครรภ์จึงมีน้อยกว่า 1% ค่ะ

                    หลังจากแปะครบ 7 วัน ก็ให้เปลี่ยนแผ่นใหม่ ทำเช่นนี้จนครบ 3 แผ่น แล้วเว้นระยะ 7 วัน ให้มีประจำเดือนมา แล้วจึงเริ่มแปะแผ่นใหม่ต่อไปค่ะ