ถามแพทย์

 • การที่ประชากรมีภาวะขาดวิตามิน เกิดจากอะไร

 •  Faueng
  สมาชิก

  ปัจจุบันการขาดวิตามินใดในไทยที่เป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขระดับประเทศ  และสาเหตุเกิดจากอะไรคะ

  คุณ Faueng

  สาเหตุ เกิดจากการกินอาหารไม่ครบ 5 หมู่ ขาดความหลากหลาย อันเนื่องมาจาก

  -ขาดความรู้ด้านโภชนาการ  ไม่ทราบว่าอาหารแต่ละชนิดมีส่วนประกอบอาหารแตกต่างกันไป  บางอย่างมีคุณค่าครบ บางอย่างเป็นอาหารขยะ เช่น Fast food ที่คนไทยชอบนิยมกินกัน กินเพราะค่านิยมโก้หรู ไม่คำนึงถึงคุณค่าอาหารเท่าไร

  -จากความเชื่อทางศาสนาบางอย่างเช่น พวกทานมังสวิรัติ ไม่ทานอาหารจากเนื้อ ซึ่งทำให้ขาดวิตามิน B 12 ซึ่งมีอยุ่ใน เนื้อสัตว์เท่านั้น ในผักไม่มี 

  -จากปัญหาเศรษฐานะ ความยากจน  ไม่สามารถซื้ออาหารได้ครบ 5 หมู่ เช่น ต้องกินบะหมี่สำเร็จรูปทุกมื้อ  ทำให้เกิดภาวะทุโภชนา  

  -จากปัญหาสุขภาพ  คนชรา เด็ก คนท้อง มักขาดวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกาย เพียงพอ  คนที่ผ่าตัด ตัดลำไส้เล็กส่วนปลายที่ดูดซึม วิตามิน B12  ยาบางอย่างทำให้เลือดไม่แข็งตัวมากไป จึงจำเป็นต้องให้วิตามิน k เป็นต้น

  -คนที่ชอบดื่มสุรา เป็นประจำ ทำให้ขาดวิตามิน บีและซี เพราะเซลล์ตับตาย  วิตามินที่ละลายน้ำจึงขาดตามไปด้วย  

  เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม อาหารจึงไม่แพงมาก ประชาชนสามารถเลือกทานได้มาก และวิตามินในภาพรวมร่างกายไม่ได้ต้องการมาก  การสรรหา ในรูปยาเม็ด อาหารเสริมจึงไม่มีความจำเป็น  ขอให้ มีความรู้ความเข้าใจในหลักโภชนาการ ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ก็สามารถมีชีวิตที่ยืนยาว ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนได้  ไม่ควรเชื่อค่านินม โฆษณาที่ผิดๆว่า   คนไทยต้องขาดวิตามินทุกคน  จึงต้องกินวิตามินเสริม ต้านอนุมูลอิสระ