ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกัน ไม่ได้กินยาคุมฉุกเฉิน ประจำเดือนยังไม่มา มีเพศสัมพันธ์อีก จะกินยาคุมตอนนี้ได้ไหม

 •  ปุย นุ่น
  สมาชิก
  หนูมีอะไรกับแฟน วันที่ 11 ของเดือนเมษายน แล้วหลั่งใน แต่แฟนหนูเป็นห่วงไม่ให้กินยาคุม และหนูมามีอะไรกับแฟนแล้วหลั่งในอีกทีวันที่ 15 หนูสามารถกินยาคุมได้ไหมค่ะ แต่ประจำเดือนของเดือนเมษายนก็ยังไม่มานะคะ
  ปุย นุ่น  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ปุย นุ่น

  การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันขณะนั้นด้วยถุงยางอนามัย และไม่ได้ใช้ยาคุมกำเนิดชนิดใดๆเลยนั้นมีโอกาสตั้งครรภ์ได้สูง

  ตอนนี้ที่ประจำเดือนไม่มาตามกำหนดแล้ว ควรตรวจหาสาเหตุให้แน่ชัดก่อนจะเริ่มกินยาคุม

  โดยสามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลลบ แต่รอบเดือนก็ยังไม่มา ควรไปยืนยันผลที่รพ.และหาสาเหตุต่อไป ถ้ายืนยันจนแน่ใจว่าไม่ตั้งครรภ์ ร่วมกับทราบสาเหตุที่ทำให้ประจำเดือนไม่มา หรือประจำเดือนมาแล้ว ก็สามารถเริ่มใช้ยาคุมได้

  แนะนำการคุมกำเนิดโดยใส่ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันเอาไว้ทุกครั้งค่ะ  หรือกินยาคุมแบบแผงรายเดือน ฉีดยาคุม ฝังยาคุมเพื่อป้องกันไว้ก่อน ไม่แนะนำการใช้ยาคุมฉุกเฉินเพราะมีประสิทธิภาพต่ำกว่าและมีผลข้างเคียงเช่นเลือดออกผิดปกติได้