ถามแพทย์

  • การกินยาคุมแผงแรก

  •  Min
    สมาชิก
    คือจะกินยาคุมแบบรายเดือนเขาให้กินเม็ดแรก แต่วันนั้นมันมาในช่วงกลางคืนมาแบบกระปริกระปรอยไม่ได้เริ่มทานยาเม็ดแรก มาทานกลางคืนของอีกวันเพราะเลือดมาแบบเยอะแล้ว แบบนี้จะเป็นไรไหมคะประสิทธิภาพของยาจะลดลงไหม แล้ววันที่เลือดมากระปริกระปรอยเขาให้นับเป็นวันแรกของประจำเดือนไปเลยไหมคะ