ถามแพทย์

 • โดนสุนัขข่วนมีรอยแดงๆ เคยฉีดวัคซีนไปล่าสุดไม่ถึงเดือน ต้องไปฉีดวัคซีนไหม

 •  Dart
  สมาชิก
  โดนสุนัทข่วนเมื่อคืนมีรอยแดงๆ พอตื่นมารอยแดงหายไปเคยฉีดวัคซีนกะตุ้นแล้ว2เข็ม พึ่งไปฉีดมายังไม่ถึงเดือนเลยค่ะ จำเป็นต้องไปฉีดอีกไหมค่ะ
  Dart  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Wichayapron Phaphan

  การสัมผัสกับสัตว์ โดนสัตว์กัดหรือข่วน จนทำให้มีรอยแดงหรือมีแผลเลือดออกนั้น ถือว่าเป็นแผลเสี่ยงที่จะอาจจะทำให้ติดโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์ได้

  โดยการรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านั้น กรณีที่เคยได้รับมาครบแล้ว จะกระตุ้นเพียง 1 เข็มหากวัคซีนเข็มล่าสุดได้รับมาภายใน 6 เดือน หรือกระตุ้น 2 เข็มห่างกัน 3 วัน หากวัคซีนเข็มล่าสุดนั้นเกิน 6 เดือนไปแล้ว

  ดังนั้นจากที่กล่าวมา ถ้าเคยกระตุ้นมายังไม่ถึง 6 เดือน อาจจะไปรับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ากระตุ้นเพียง 1 เข็มเท่านั้น และหลังจากนี้ กรณีที่ได้รับวัคซีนกระตุ้นติดกันมาเกิน 2 ครั้งไปแล้ว อาจทำให้ภูมิอยู่ต่อเนื่องไปได้อีกเป็นปีค่ะ