ถามแพทย์

 • กัดนิ้วตัวเองแล้วเป็นแผล แผลเป็นหลุมและเป็นจุดสีน้ำตาลดำๆ ควรทำอย่างไร

 •  สัน 'น
  สมาชิก

  น้องผมกัดนิ้วตัวเองแล้วเป็นแผลผมพึ่งสังเกตเห็นที่นิ้วของน้องเป็นแผลคล้ายเป็นจุดสีน้ำตาลๆดำๆอยากทราบว่ามันจะเน่าไหมครั้บแผลเป็นหลุมควรทำอย่างไรครับควรทายาอะไร

  สวัสดีค่ะ คุณ สัน 'น,

                          หากกัดนิ้วตัวเองจนเกิดบาดแผลเป็นหลุม คือมีเนื้อบางส่วนหายไป แนะนำควรไปพบแพทย์เพื่อให้การดูแลบาดแผลให้ค่ะ ซึ่งหากมีเนื้อส่วนที่ตายแล้ว (มักจะออกสีดำ) แพทย์ก็จะต้องตัดเอาเนื้อส่วนนั้นออก เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อ เกิดการอักเสบเป็นหนองตามมา หลังจากนั้น ก็จะใส่ยาฆ่าเขื้อรอบๆ แผล เช่น โพวิโดน ไอโอดีน เป็นต้น และทำการปิดบาดแผลด้วยวัสดุสำหรับปิดบาดแผลเฉพาะ เพื่อให้เนื้อที่หายไปค่อยๆ สร้างออกมาใหม่ และทำการปิดด้วยผ้าก๊อซอีกชั้น นอกจากนี้ หากแพทย์ตรวจแล้วว่าแผลมีลักษณะของการอักเสบติดเชื้อ เช่น บวม แดง มีหนองซึม ก็จะต้องทานยาปฏิชีวนะร่วมด้วย หลังจากนั้น ก็ควรไปทำแผลทุกวัน จนกว่าจะหาย และหลีกเลี่ยงไม่ไให้แผลโดนน้ำด้วยค่ะ

                         นอกจากนี้ หากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ยังไม่เคยฉีดวัคซีนบาดทะยักกระตุ้น ก็ควรฉีดกระตุ้นด้วยค่ะ เพราะการเกิดบาดแผลจากการกัด แม้จะเป็นการกัดตัวเอง ก็อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อบาดทะยักได้ค่ะ