ถามแพทย์

  • กังวลใจมาก

  •  Beam Pasinee
    สมาชิก
    ประจำเดือนในเดือนมีนามาวันที่ 24 (ก่อนหน้านี้กินยาคุมมาตลอดทุกเดือนแล้วเดือนเมษาหยุดกิน) วันที่3 มีเพศสัมพันธ์ ปล่อยข้างนอก แล้ววันที่8-11มีเลือดออกเล็กน้อยแค่กระปริบกระปอย วันที่12 มีเพศสัมพันกันอีกทีปล่อยข้างนอก แล้วพอถึงกำหนดประจำเดือนมาแต่ไม่มา และวันที่29 ก็มีเพศสัมพันธ์และมีการปล่อยข้างนอกเหมือนเดิม (ทุกครั้งที่ปล่อยข้างนอกค่อนข้างมั่นใจ) อยากทราบว่า เลือดออกเมื่อวันที่8 เป็นผลข้างเคียงจากการหยุดกินยาคุมหรือไม่ แล้วทำไมเมนถึงเลื่อนเกี่ยวกันกับเลือดออกวันที่8ไหม และตั้งแต่ประจำเดือนหายก็รู้สึกหน้ามืดเมื่อทำอะไรเร็วๆ หรือเดินอยู่แล้วหน้ามืด มันเกี่ยวกันไหม ที่ประจำเดือนเลื่อนมีโอกาสท้องไหม หรือยังไง ทั้งเดือนไม่ค่อยมีอาการเครียด อยากทราบจริงค่ะหมอช่วยตอบที