ถามแพทย์

 • เพื่อนซื้อเบอร์เกอร์เนื้อมา แล้วเพื่อนเอามือข้างที่จับเบอร์เกอร์เนื้อมาจับที่เสื้อเรา เราก็ไปจับเสื้อตรงนั้นต่อ แล้วก็ไปจับร่างกายส่วนอื่นๆต่อ จะเป็นอะไรไหม

 •  lovefool
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ คือเพื่อนเราซื้อเบอร์เกอร์เนื้อมาค่ะ แล้วเพื่อนเอามือข้างที่จับเบอร์เกอร์เนื้อมาจับที่เสื้อเรา เราก็ไปจับเสื้อตรงนั้นต่อ แล้วก็ไปจับร่างกายส่วนอื่นๆต่อ จะเป็นอะไรมั้ยคะ
  lovefool  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ lovefool

  ในที่นี้อาจจะกลัวโรคที่มากับสัตว์ต่างๆเช่น โรคพิษสุนัขบ้า

  โรคพิษสุนัขบ้าเกิดเมื่อถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่น สุนัข แมว หนูกัด หรือไปสัมผัสสารคัดหลั่งของมันเข้าไปตรงแผลหรือเยื่อบุเช่น ในปาก โดยตรง หรือติดต่อผ่านการสัมผัสเนื้อสัตว์ดิบๆ โรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน

  จากที่กล่าวมาถ้าเป็นเบอร์เกอร์เนื้อที่ปรุงสุกมาแล้ว โอกาสติดโรคพิษสุนัขบ้าแทบจะไม่มีค่ะ และการไปจับเสื้อหรือร่างกายส่วนอื่นๆที่ไม่ได้มีแผลอะไร ก็ไมน่ามีโอกาสรับเชื้อค่ะ