ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา 23 ก.พ. มีเพศสัมพันธ์ 27 ใส่ถุงยาง วันที่ 22 มี.ต.มีเลือดออกมา แต่วันรุ่งขึ้นก็ไม่มี คืออะไร

 •  Arisa
  สมาชิก
  เรามีประจำเดือนวันที่23 พอวันที่27ไปมี พสพ ใส่ถุงยาง แล้ววันที่22เดือนต่อมา มีเลือดออกเลอะกางเกง เหมือนกระจำเดือน แต่สีเข้ม แต่ใส่ผ้าอนามัย เข้าห้องน้ำตอนกลางคืนกลับไม่มีเลือดแล้ววันรุ่งขึ้นดูอีกทีก้ไม่มี แบบนี้คืออะไรคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Arisa,

                    หากประจำเดือนมาวันที่ 23 ก.พ. แล้วได้มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 27 ก.พ. เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 5 นับตั้งแต่มีประจำเดือนมา ถือว่ายังอยู่ในระยะปลอดภัย อีกทั้ง หากได้ใส่ถุงยางอนามัยร่วมด้วย โอกาสในการตั้งครรภ์นั้นจึงถือว่าน้อยอย่างยิ่ง

                   สำหรับเลือดที่ออกมาวันที่ 22 มี.ค. เนื่องจากอยู่ในช่วงวันที่ประจำเดือนควรจะมา ก็ถือเป็นเลือดประจำเดือนได้ แต่หากออกเพียงแค่ 1 วัน ก็ถือว่าน้อยกว่าปกติ ซึ่ง อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ ได้ เช่น มีความเครียด ทำงานหนัก ออกกำลังกายมากไป  มีน้ำหนักลด มีภาวะโลหิตจาง เป็นต้น

                    แนะนำควรสังเกตประจำเดือนในรอบต่อไป ว่าจะมาเป็นปกติหรือไม่ หากยังคงมาน้อยกว่าปกติ หรือมีเลือดออกกะปริดกะปรอยออกมาอีกเรื่อยๆ ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจค่ะ