ถามแพทย์

  • กังวลครับ แบบนี้จะท้องไหม

  •  Phubadin Sungkitbun
    สมาชิก

    วันที่ 12 เมษา มีอะไรกับแฟนใส่ถุงยางแต่ไม่เสร็จ วันที่ 14 ใส่ถุงยางแล้วสอดใส่แต่ไม่เสร็จแล้วเปลี่ยนถุงยางแต่คราวนี้เปลี่ยนถุงยางแล้วใส่กลับด้าน แล้วนำกลับมาพลิกใส่ใหม่ แล้วทำการสอดใส่แต่ไม่เสร็จแบบนีจะท้องไหมครับ ประจำเดือนจะมาช่วงประมาณวันที่ 17-20