ถามแพทย์

 • เวลามองดวงอาทิตย์หรือแสงดวงอาทิตย์ จะจามทุกครั้ง เกิดจากกลไกอะไร

 •  Chimcha
  สมาชิก
  ตอนมองดวงอาทิตย์หรือแสงดวงอาทิตย์บนฟ้าจะจามทุกครั้งเลยค่ะ เกิดจากกลไกอะไรคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Chimcha,

                    การที่บางคน เมื่อมองแสงที่จ้า แล้วจามออกมา เรียกว่าเกิด รีเฟล็กซ์จามจากแสง (photic sneeze reflex) ซึ่งปฏิกิริยาจามจากแสงนี้ พบได้ประมาณ 18%-35% ของประชากร โดยพบว่าเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม  แบบ autosomal dominant inheritance คือ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแบบยีนเด่น

                     ส่วนกลไกในการเกิดการจามยังไม่ทราบแน่ชัด มีการสันนิษฐานว่า อาจเกิดจากความสับสนของกระแสประสาทโดยเมื่อแสงที่มีความเข้มมากมากระทบที่ดวงตา แล้วเกิดการรบกวนสัญญาณประสาท ไปกระตุ้นสมองให้คิดว่าเกิดมีการระคายเคืองที่จมูกแทน แล้วสมองจึงส่งสัญญาณมากระตุ้นทำให้เกิดการจามขึ้นค่ะ 

                    ทั้งนี้ อาการจามเมื่อโดนแสงจ้า ไม่ได้ถือว่าอันตรายอะไรค่ะ ไม่จำเป็นต้องรักษา