ถามแพทย์

 • เป็นมะเร็งไทรอยด์ ผ่าตัดแล้ว แพทย์ให้กินแร่ไอโอดีน อยากทราบว่าผลข้างเคียง และข้อปฏิบัติตัวหลังกลืนแร่

 •  Mink Khanittha
  สมาชิก
  คือผ่าตัดมะเร็งไทรอยด์ เเล้วหมออาจให้กลืนเกลือเเร่นะคะอยากทราบว่าการกลืนเกลือเเร่มีผลข้างเคียงอะไรไหม วิธีการปฎิบัติตัวหลังกลืนเกลือเเร่

  คุณ Mink 

  ผลข้างเคียง อาจมีได้คือ ทำให้ต่อมไทรอยด์ เสียไปจนสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนไม่พอ จนเกิดโรค Hypothyroidism ได้ บางคนมีผลต่อระบบสายตา โดยเฉพาะคนที่ชอบสูบบุหรี่  ผลต่อการท้องทำให้แท้งได้  หรือส่งผ่านทางนม ไปให้ทารกที่ดูดนมได้  ทำให้คนใกล้ชิดได้รับปริมาณรังสีไปด้วย  

  การปฏิบัติตัวหลังกลืนแร่ คือ

  1.งดอาหารที่มีไอโอดีน สูง เช่น อาหารทะเล  เกลือทะเล โยเกิตท์ ชีส ไข่แดง นม 7 วัน

  2.ดื่มน้ำมากๆ เพื่อช่วยชับไอโอดีน รังสีออกจากร่างกายได้เร็วขึ้น

  3หลี่กเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร โดยเฉพาะคนท้องและเด็กเล็ก  งดออกไปในที่สาธารณ ถ้าเข้าห้องน้ำร่วมกับผู้อื่น ให้ล้างน้ำปัสสาวะ หรือ อจุจจาะให้หมด จริงๆ 

  4.งดการมี พสพ และกอดจูบ ควรคุมกำเนิดอย่างน้อย 6 เดือนหลังกลืนแร่ครับ

  ปกติ ก่อน หลังกลืนแร่จะมีแพทย์หรือ จนท เทคนิกรังสีให้คำอธิบายและแนะนำอย่างละเอียดนะครับ ถ้าเพื่อความปลอดภัยควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอีกทีครับ