ถามแพทย์

 • กลืนกระดูกไก่ ติดอยู่ที่คอ เจ็บตรงคอ กินน้ำไป แล้วกระดูกหลุดออกผ่านลำคอลงไป จะส่งผลอะไรไหม

 •  Pongzy Teerasak
  สมาชิก
  สวัสดีครับ พอดีผมได้กลืนกระดูกไก่ที่มีลักษณะแหลมคมเข้าไป ตอนแรกกระดูกติดอยู่ที่คอ เจ็บตรงคอเหมือนมีอะไรบาด จึงได้กินน้ำเข้าไป จากนั้นกระดูกหลุดออกผ่านลำคอลงไป ตอนนี้หายเจ็บแล้วครับ ไม่แน่ใจว่าจะส่งผลอะไรต่อร่างกายไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Pongzy Teerasak,

                      เมื่อกลืนกระดูกที่มีความแหลมคมเข้าไป เริ่มแรกอาจติดอยู่บริเวณทอนซิลหรือคอหอยได้ ซึ่งจะทำให้มีอาการเจ็บเวลากลืนน้ำลาย แต่หากรู้สึกว่าได้กลืนลงไปแล้ว ไม่มีอาการเจ็บตรงคอแล้ว แสดงว่าชิ้นส่วนกระดูกน่าจะหลุดลงไปที่หลอดอาหารหรือกระเพาะอาหารแล้ว

                      ทั้งนี้ หากกระดูกมีขนาดใหญ่ และมีส่วนแหลมที่ยื่นออกมา อาจมีโอกาสไปติดอยู่ที่ตำแหน่งหูรูดส่วนบนของหลอดอาหาร หรือที่หูรูดส่วนล่างของหลอดอาหาร ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บของเยื่อบุได้  ซึ่งก็อาจทำให้เกิดอันตรายได้ โดยจะทำให้เกิดอาการผิดปกติ เช่น เจ็บกลางอกเวลากลืนอาหาร รู้สึกกลืนอาหารลำบาก เป็นต้น ดังนั้น หากมีอาการเหล่านี้ ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจค่ะ

                      แต่หากชิ้นส่วนกระดูกลงสู่กระเพาะอาหารได้แล้ว โอกาสที่จะเกิดอันตรายถือว่ามีน้อย เพราะวัตถุจะปนไปกับอาหารที่ย่อย และเมื่อเคลื่อนเข้าสู่ลำไส้ใหญ่ ก็จะปนอยู่ในอุจจาระ และถ่ายออกมาได้เองในที่สุด ซึ่งก็จะไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายอะไรค่ะ