ถามแพทย์

  • เห็นเป็นลายเส้นครับ เส้นแดงบ้างน้ำเงินบ้างเป็นไม่มาก ไม่ปวดหัว ไม่มีอาการอื่นเลย กลัวจะเป็นมะเร็งสมอง

  • เห็นเป็นลายเส้นครับ เส้นแดงบ้างน้ำเงินบ้างเป็นไม่มาก ไม่ปวดหัว ไม่มีอาการอื่นเลย เป็นโรคocd กลัวจะเป็นมะเร็งสมองครับ

    สวัสดีค่ะคุณ  ก้านแก้ว ปัณณทัต

        การมองเห็นผิดปกติ เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับสายตา เกิดจากจอประสาทตา ต้อกระจก ต้อหิน การติดเชื้อที่ตา เป็นต้น ส่วนการมองเห็นผิดปกติที่มีสาเหตุมาจากมะเร็งสมองพบได้น้อยมาก

    มะเร็งสมอง เนื้องอกชนิดอันตรายที่เกิดจาการมีการเจริญเติบโตของเซลล์ผิดปกติ เป็นมะเร็งชนิดที่พบได้น้อยในคนทั่วไป มักมีอาการหลายอย่างร่วมกัน เช่น ปวดศีรษะมาก คลื่นไส้อาเจียน ซึมลง การเคลื่อนไหวร่างกาย การเดิน การพูด ผิดปกติไปจากเดิม อาจมีการมองเห็นไม่ชัดร่วมด้วยได้ค่ะ

    แนะนำว่า หากยังมีการมองเห็นผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อรับการตรวจ และอาจต้องตรวจเพิ่มเติมอื่น แล้วจึงให้การวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปค่ะ