ถามแพทย์

  • กรุ๊ปเลือดไม่ตรงกับพ่อแม่

  •  Paveena Ing
    สมาชิก
    แฟนเลือดกรุ๊ปเอ เรากรุ๊ปโอ ลูกเป็นบีได้มั้ยคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Paveena Ing,

                             หากฝ่ายชายมีเลือดเป็นกรุ๊ปเอ ฝ่ายหญิงเป็นกรุ๊ปโอ หากมีลูก ลูกก็จะมีเลือดกรุ๊ปเอ หรือกรุ๊ปโอค่ะ ไม่สามารถเป็นกรุ๊ปบีได้ ยกเว้นมีการตรวจกรุ๊ปเลือดผิดที่คนใดคนหนึ่งค่ะ