ถามแพทย์

  • ไปตรวจกรุ๊ปเลือดมา แต่ผลตรวจมีแค่หมู่ ABO ไม่มีหมู่ Rh ต้องกลับไปตรวจใหม่ไหม

  •  SIRISAK KHACHA
    สมาชิก
    คือผมไปตรวจกรุ๊ปเลือดมา แต่ผลตรวจไม่มีหมู่บอกว่า RH+ หรือ RH- บอกแค่ว่า Blood group-Slide (A,B,O) ผมต้องกลับไปตรวจใหม่หรือเปล่าครับ (ชำระค่าตรวจไปแล้ว)

    สวัสดีค่ะ คุณ SIRISAK KHACHA,

                          การตรวจหมู่เลือด ส่วนใหญ่ก็จะตรวจหมู่ ABO เป็นหลัก ส่วนการตรวจหมู่เลือด Rh ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราได้แจ้งกับสถานพยาบาลว่าต้องการตรวจหรือไม่ค่ะ หากไม่ได้แจ้งไว้ ก็มักจะไม่ได้ตรวจให้ ดังนั้น หากต้องการทราบหมู่เลือด Rh ก็ต้องกลับไปตรวจอีกครั้ง โดยแจ้งความประสงค์ที่จะตรวจด้วยค่ะ