ถามแพทย์

  • กระโหลกยุบ 10 ซม ตั้งแต่เด็กไม่ทราบว่าเกิดเมื่อไร ไม่มีอาการอะไร อันตรายไหม

  • คือกระโหลกศีรษะยุบลงไปกว้างประมาน10ซมเป็นมาตั้งแต่เด็กไม่รู้ว่าไปโดนอ่ะไรมาแม่กับยายก็ไม่มีใครรู้แบบนี้จะมีผลกระทบอะไรกับสมองไหมค่ะแล้วที่มันยุบไปจะส่งผลกระะทบกดเนื้อสมองไหมค่ะ

    สวัสดีครับ คุณ ฉัตรชมพู

    กระโหลกยุบกว้าง 10 cm คงเกิดจากสมัยเด็กได้รับการกระทบกระเทือนอย่างแรงจนทำให้กระโหลกยุบ แต่กระโหลกเด็กทารก จะมี แคลเซี่ยมไม่มากเลยทำให้นิ่มมากกว่าแข็ง  จึงอาจยุบได้เหมือนลูกปิงปอง  โดยไม่มีการแตกร้าว ไม่มีเลือดออกใต้กระโหลก ไปกดสมอง  แต่ร่างกายในเด็กเล็ก สมองจะมีการปรับตัวให้อยู่ในที่จำกัดได้  โดยไปโตที่อื่นชดเชยแทนไม่มีอาการกดเบียนเนื้อสมอง  เลยไม่มีอาการเหมือนผู้ใหญ่ที่ได้รับอุบัติเหตุกระโหลกยุบ

    โรคแทรกซ้อน จากกระโหลกยุบ อาจมีได้คือ 1. ปวดหัว ตาพร่ามัว เกิดจากความดันในกระโหลกสูง 2. อาการชัก (Focal seizure)  3. ถ้ากดสมองนานๆ จะทำให้เนื้อสมองทำงานไม่ได้ เสียหน้าที่ส่วนนั้นไป 

    คำแนะนำ  ถ้ามีอาการเปลี่ยนแปลง ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาวินิจฉัย ให้แน่นอนอีกครั้งครับ