ถามแพทย์

  • กระดูกเท้าแตกได้สองเดือนแล้ว ยังมีอาการเจ็บอยู่ กี่เดือนจะหาย

  •  Gymnastic Zeroninetwoone
    สมาชิก
    สองเดือนแล้ว กระดูกเท้าที่แตกก็ยังเจ็บๆบางวันก้ชาๆแต่ขยับนิ้วทุกวันเท้าซ้าย นานมั้ยค่ะกว่าจะหาย รถชนกระดูกเท้าแตกข้างซ้าย ขาหักข้างซ้าย

    สวัสดีครับ คุณ Gymnastic Zeroninetwoone

    ปกติ หากเป็นกระดูกเท้าหัก มักจะใช้เวลาอย่างน้อย 6-8 สัปดาห์กว่าจะหายดีครับ  แต่ถ้าเป็นกระดูกขาที่ใหญ่กว่าหัก จะใช้เวลาอย่างน้อย 8-12 สัปดาห์กว่าจะหายดีครับ โดยระหว่างนี้ ควรไปพบแพทย์ตามนัด และทำกายภาพบำบัดตามที่แพทย์แนะนำ และไม่ควรหักโหกรีบเดินจนเกินไป เพราะอาจทำให้กระดูกบาดเจ็บเพิ่ม จนทำให้หายช้าลงครับ