ถามแพทย์

 • ประสบอุบัติเหตุ กระดูกอุ้งเชิงกรานหัก ต้องได้รับการผ่าตัด อยากทราบว่าสามารถตั้งครรภ์ได้ไหม และสามารถคลอดเองได้ไหม

 • ตัวหนูเองประสบอุบัติเหตุรถชนได้รับบาดเจ็บกระดูกเชิงกรานหักแยกออกจากกัน(ตรงรูปแว่นแตกกระจาย) สะโพกแยก แขนหัก เบ้าตาแตก หมอผ่าตัดยึดดามเชิงกรานด้วยเหล็กรูปร่างคล้ายโซ่ซ้อนกันสองชั้น ใส่สกูลยึดสะโพกด้านหลังที่แตกออก รักษาตัวมานานเกินหกเดือน เพิ่งเดินได้แต่ยังไม่ปกติค่ะ แต่อยากมีลูกจึงอยากปรึกษาคุณหมอค่ะว่าหนูสามารถที่จะตั้งครรภ์มีลูกได้ไหม และจะคลอดเองได้หรือเปล่าค่ะ

   สวัสดีคะคุณ วราภรณ์ สืบจะบก

  กระดูกสะโพก ที่หักจากอุบัติเหตุ มีสองประเภทค่ะ เป็นการหักแบบไม่เคลื่อน และการหักแบบเคลื่อน 

  การหักที่ไม่เคลื่อนที่ หรือ มั่นคง เป็นการหักที่คงที คือ หักไม่ผ่านข้อ หรือ หักผ่านแค่ข้อเดียวค่ะ

  การหักแบบเคลื่อนที่ หรือ ไม่มั่นคง มีการแตกผ่านสองข้อขึ้นไป ในด้านเดียวกัน หรือมีการแต่ผ่านด้านหน้าที่ยึดกระดูกอุ้งเชิงกรานค่ะ 

  ดังนั้นกรณีของคุณถ้ามีการผ่าตัดยึดกระดูกอาจจะมีการหักแบบที่สามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะ ซึ่งจะใส่เป็นเหล็กยึดอยู่ด้านนอกของร่างกาย หรือ อาจจะเป็นเหล็กยึดภายในก็ได้ค่ะ 

  การติดของกระดูก ประมาณ แปด ถึง สิบสองสัปดาห์ กระดูกถึงจะเริ่มติดค่ะ ขึ้นอยู่กับการหัก และความรุนแรงของกระดูกที่หักค่ะ

  หมอไปอ่านงานวิจัยมา พบว่า หญิงที่มีปัญหาเรื่องการดูกอุ้งเชิงกรานหัก สามารถตั้งครรภ์ได้ค่ะ สามารถที่จะคลอดลูกเองได้ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามคงต้องปรึกษาแพทย์สูตินรีเวช เจ้าของไข้ และอาจจะต้องดูเรื่องความรุนแรงของกระดูกที่หัก และการเคลื่อนที่ค่ะ เพราะแรงเบ่งอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ค่ะ แต่อย่างไรก็ตาม การผ่าตัดคลอดอาจจะมีการพิจารณามาขึ้นในกรณีที่มีเรื่องของการแยกของกระดูกเชิงกรานค่ะ