ถามแพทย์

  • กรดไหลย้อน

  •  Iceccy
    สมาชิก

    มีอาการจุกที่คอ ไปหาหมอมาบอกว่าเป็นกรดไหลย้อน ได้ยามารับประทาน อยากทราบว่าอาการจุกที่คอกี่วันถึงจะหายคะ ได้ยาขับลม ยาลดกรดในกระเพาะและกาวิสคอน 

    link

    อาการจุกที่คอ จะหายภายในกี่วันนั้น อาจไม่สามารถตอบได้ค่ะ