Dobutamine (โดบูทามีน)

Dobutamine (โดบูทามีน)

Dobutamine (โดบูทามีน) เป็นยาที่ออกฤทธิ์ช่วยให้หัวใจสามารถสูบฉีดเลือดได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจและเพิ่มการไหลเวียนโลหิต นำมาใช้รักษาภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน และใช้ในการตรวจสมรรถภาพหัวใจ นอกจากนี้ ยังอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วย

1507 Dobutamine Resized

เกี่ยวกับยา Dobutamine

กลุ่มยา ยาโรคหัวใจ
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์ 
สรรพคุณ รักษาภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน และใช้ในการตรวจสมรรถภาพหัวใจ
กลุ่มผู้ป่วย เด็ก และผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยาฉีด

คำเตือนในการใช้ยา Dobutamine

 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ และแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆ
 • แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเอง วิตามิน และสมุนไพร เพราะมียาหลายชนิดที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้
 • แจ้งให้แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้ก่อนเข้ารับการรักษาใด ๆ
 • ผู้ที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวผิดปกติ (Idiophathic Hypertrophic Subaortic Stenosis) ความดันโลหิตสูง โรคลิ้นหัวใจ และโรคหืด ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาเสมอ
 • ผู้ที่มีประวัติแพ้ซัลไฟต์ ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้ เพราะยาบางยี่ห้ออาจมีซัลไฟต์เป็นส่วนประกอบ
 • ระหว่างที่ใช้ยา ผู้ป่วยต้องเข้ารับการตรวจเลือด วัดความดันโลหิต และวัดอัตราการเต้นของหัวใจตามที่แพทย์สั่ง
 • ผู้ป่วยอาจจำเป็นต้องเข้าตรวจการทำงานของหัวใจในระหว่างที่ใช้ยา Dobutamine และให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการตรวจดังกล่าวด้วย
 • ผู้ที่ตั้งครรภ์ วางแผนมีบุตร หรือกำลังให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของยาก่อนใช้ยานี้

ปริมาณการใช้ยา Dobutamine

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

หัวใจวายเฉียบพลัน

 • ผู้ใหญ่ ฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำปริมาณ 2.5-10 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/นาที โดยปริมาณยาที่ใช้อาจอยู่ที่ 0.5-40 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/นาที ซึ่งการปรับปริมาณยาขึ้นอยู่กับระดับความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ และปริมาณปัสสาวะของผู้ป่วยด้วย
 • เด็กแรกเกิด-อายุ 18 ปี ฉีดยาปริมาณเริ่มต้น 5 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/นาที อาจปรับยาเป็น 2-20 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/นาที โดยขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อยา

การตรวจสมรรถภาพหัวใจ

 • ผู้ใหญ่ ฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำปริมาณ 5 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/นาที เป็นเวลา 8 นาที ให้ยาโดยเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดที่มียาสารละลายปริมาณ 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และเพิ่มปริมาณยาครั้งละ 5 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/นาที จนถึงปริมาณสูงสุดไม่เกิน 20 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/นาที โดยแต่ละครั้งให้หยดยาเข้าทางหลอดเลือดดำเป็นเวลา 8 นาที ก่อนเพิ่มปริมาณยาในครั้งต่อไป

การใช้ยา Dobutamine

 • ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
 • ยา Dobutamine ใช้ฉีดเข้าทางหลอดเลือดโดยแพทย์หรือพยาบาลตามสถานพยาบาลเท่านั้น
 • ห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่น
 • แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง
 • กรณีที่รับยาฉีดมาเก็บไว้ที่บ้าน ให้ปรึกษาแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร ถึงวิธีเก็บและกำจัดยาที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเหมาะสม
 • เก็บยาให้พ้นจากเด็กและสัตว์เลี้ยง

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Dobutamine

การใช้ยา Dobutamine อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ ปวดศีรษะ เป็นตะคริวที่ขา และรู้สึกคล้ายโดนเข็มทิ่ม เป็นต้น หากอาการดังกล่าวไม่หายไปหรือรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์

ทั้งนี้ ควรหยุดใช้ยาและไปพบแพทย์ทันที หากพบผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ยา Dobutamine ดังต่อไปนี้

 • อาการแพ้ยา เช่น ลมพิษ หายใจลำบาก หน้าบวม ริมฝีปากบวม ลิ้นบวม คอบวม มีผื่นคัน ผิวหนังบวมแดง มีเม็ดพุพอง ผิวลอกพร้อมกับมีไข้หรือไม่มีไข้ แน่นหน้าอกหรือลำคอ หายใจเสียงดัง มีปัญหาในการหายใจหรือการพูด เสียงแหบ เป็นต้น
 • มีไข้
 • ระคายเคือง หรือเจ็บบริเวณที่ฉีดยา
 • หายใจไม่อิ่ม
 • หัวใจเต้นเร็ว หรือรู้สึกหัวใจเต้นไม่ปกติ
 • ปวดศีรษะหรือเวียนศีรษะอย่างรุนแรง
 • หมดสติ

นอกจากนี้ หากผู้ป่วยพบอาการผิดปกติใด ๆ เพิ่มเติม ควรรีบแจ้งให้แพทย์ทราบด้วยเช่นกัน