ถามแพทย์

 • แม่อายุ 62 มีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจล้มเหลว ตอนนี้นอนราบแล้วออกซิเจนเหลือแค่ 93 ควรไปพบแพทย์ไหม

 •  Munayama
  สมาชิก
  แม่อายุ62มีโรคประจำตัวCHFคะ​ แลัความดันโลหิตสูง​กินยาขับปัสสาวะ​ปัสสาวะออกคะ​กดหน้าแข้งไม่ค่อยบุ๋มคะ​แต่นอนราบไม่ค่อยได้ไม่ถึง10นาที​วัดออกซิเจนได้93-94 จำเป็นต้องพาไปพบหมอไหม​คะ​เขาบอกไม่เหนื่อยมากคะ
  Munayama  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Munayama

  ภาวะ CHF หรือ congestive heart failure หรือภาวะหัวใจล้มเหลวนั้น คือภาวะที่กล้ามเนื้อหัวใจสูญเสียการทำงานจนไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายได้ เกิดได้ในคนทุกวัย แต่มักจะพบบ่อยในคนสูงอายุ โดยเฉพาะในเพศชาย หัวใจวายเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบ และความดันโลหิตสูงจนทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแอลง และไม่สามารถบีบเลือดไปเลี้ยงตามร่างกายได้ตามปกติ อาจทำให้เลือดท้นกลับไปที่ปอดเกิดความดันสูงในปอด กลับไปร่างกายทำให้เกิดอาการบวม เหนื่อยหอบ นอนราบไม่ได้

  เป็นภาวะที่ควรได้รับการดูแลโดยแพทย์ เพราะอาจทำให้มีอาการเหนื่อยมาก หรือมีภาวะความดันสูงในปอด จนทำให้การทำงานของระบบทางเดินหายใจล้มเหลวไปด้วยได้ หากตอนนี้นอนราบไม่ได้เลย นอนแล้วออกซิเจนในเลือดน้อยกว่า 95 ดังกล่าวมานั้น ควรพาไปพบแพทย์เพื่อตรวจดูเพิ่มเติม ว่าสามารถปรับยาขับปัสสาวะเพิมขึ้นได้อีกหรือไม่ หรือต้องได้ยาฉีดขับปัสสาวะร่วมกับสังเกตอาการในรพต่อไป หรือมีความจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนขณะอยู่ที่บ้านในระยะยาวด้วยหรือเปล่า