Cinnarizine (ซินนาริซีน)

Cinnarizine (ซินนาริซีน)

Cinnarizine (ซินนาริซีน) เป็นยาในกลุ่มยาแก้แพ้หรือยาแก้วิงเวียนศีรษะ ใช้รักษาอาการบ้านหมุน ความผิดปกติในการทรงตัว คลื่นไส้ เมารถ เมาเรือ เมาเครื่องบิน โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย โรคหลอดเลือดสมอง และอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์

Cinnarizine

ยา Cinnarizine มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ

เกี่ยวกับยา Cinnarizine

กลุ่มยา ยาแก้แพ้ ยาแก้อาการเวียนศีรษะ
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์ ยาหาซื้อได้เอง
สรรพคุณ รักษาอาการเวียนศีรษะ เมารถ เมาเรือ เมาเครื่องบิน โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่ เด็ก
รูปแบบของยา ยารับประทานชนิดเม็ด

คำเตือนในการใช้ยา Cinnarizine

 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ รวมถึงการแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆ
 • แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบหากผู้ป่วยมีภาวะผิดปกติหรือโรคประจำตัวใด ๆ โดยเฉพาะโรคตับ โรคไต โรคพาร์กินสัน โรคพอร์ฟิเรีย ต้อหิน โรคลมบ้าหมู ลำไส้อุดตัน ปัญหาเกี่ยวกับต่อมลูกหมาก และปัสสาวะลำบาก
 • ก่อนใช้ยานี้ควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาที่กำลังใช้อยู่ทุกชนิด เพราะมียา วิตามิน และสมุนไพรหลายชนิดที่อาจทำปฏิกิริยากับยานี้และก่อให้เกิดผลข้างเคียง โดยเฉพาะยารักษาโรคซึมเศร้า เช่น ยาอะมิทริปไทลีน รวมทั้งยารักษาอาการนอนไม่หลับและวิตกกังวล
 • ก่อนเข้ารับการผ่าตัดควรแจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้
 • หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างที่ใช้ยานี้ เพราะอาจทำให้ง่วงมาก
 • หลีกเลี่ยงการขับรถหรือการทำงานที่ต้องใช้ความระมัดระวัง เพราะยานี้อาจทำให้มีอาการง่วงซึม
 • ผู้สูงอายุควรใช้ยานี้อย่างระมัดระวัง เพราะเสี่ยงเกิดผลข้างเคียงสูง
 • เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ไม่ควรใช้ยานี้
 • ผู้ที่ตั้งครรภ์ วางแผนมีบุตร หรือกำลังให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้

ปริมาณการใช้ยา Cinnarizine

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

ป้องกันและบรรเทาอาการเมารถ เมาเรือ เมาเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ รับประทานยาครั้งละ 30 มิลลิกรัม 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง หลังจากนั้นให้รับประทานยาครั้งละ 15 มิลลิกรัม ทุก 8 ชั่วโมง หากมีอาการระหว่างการเดินทาง

เด็ก อายุ 5-12 รับประทานยาครั้งละ 15 มิลลิกรัม 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง หลังจากนั้นให้รับประทานยาครั้งละ 7.5 มิลลิกรัม ทุก 8 ชั่วโมง หากมีอาการระหว่างการเดินทาง

อาการเวียนศีรษะหรือบ้านหมุน
ผู้ใหญ่ รับประทานยาครั้งละ 30 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง หรือรับประทานยาครั้งละ 75 มิลลิกรัม วันละ 1-2 ครั้ง
เด็กอายุ 5-12 ปี รับประทานยาครั้งละ 15 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง

โรคหลอดเลือดสมอง
ผู้ใหญ่ รับประทานยาครั้งละ 75 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง

โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
ผู้ใหญ่ รับประทานยาครั้งละ 75 มิลลิกรัม วันละ 2 หรือ 3 ครั้ง

การใช้ยา Cinnarizine

 • ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
 • รับประทานยาหลังอาหารหรือพร้อมอาหาร และควรใช้ยาในเวลาเดียวกันทุกวันหรือตามที่แพทย์สั่ง
 • ในกรณีที่ใช้ยานี้เพื่อรักษาปัญหาเกี่ยวกับการทรงตัว ผู้ป่วยควรใช้ยาอย่างต่อเนื่องจนครบตามระยะเวลาที่แพทย์แนะนำ แม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม
 • หากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
 • หากลืมกินยาตามเวลาที่กำหนด ให้กินยาเมื่อนึกขึ้นได้ทันที แต่หากใกล้ถึงเวลากินยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปกินยารอบต่อไป และไม่เพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า
 • ควรเก็บยาไว้ในที่แห้งและเย็น ห่างจากแสงแดดและความร้อน และพ้นจากสายตาเด็ก

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Cinnarizine

การใช้ยา Cinnarizine อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง ได้แก่ ง่วงนอน ง่วงซึม น้ำหนักตัวมากขึ้น คลื่นไส้อาเจียน อาหารไม่ย่อย ปวดท้อง เหงื่อออกมาก อ่อนเพลีย เป็นต้น

หากพบผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ยา Cinnarizine ดังต่อไปนี้ ควรหยุดใช้ยาและไปพบแพทย์ทันที

 • อาการแพ้ยา เช่น หายใจลำบาก ลมพิษ หน้าบวม ลิ้นบวม คอบวม ผื่นขึ้น คัน เป็นต้น
 • อาการเคลื่อนไหวผิดปกติ (Extrapyramidal Symptoms: EPS) เช่น กล้ามเนื้อสั่น กระสับกระส่าย มีน้ำลายมากกว่าปกติ ใบหน้า ลิ้น ปาก ขากรรไกร คอ และดวงตากระตุกหรือเคลื่อนไหวผิดปกติ และอาจมีอาการซึมเศร้าร่วมด้วย
 • อาการตัวเหลืองตาเหลือง หรือดีซ่าน

นอกจากนี้ หากอาการต่าง ๆ ไม่ดีขึ้นหรือพบอาการผิดปกติใด ๆ เพิ่มเติม ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ