Ambroxol (แอมบรอกซอล)

Ambroxol (แอมบรอกซอล)

Ambroxol หรือ Ambroxol Hydrochloride (แอมบรอกซอล) เป็นยาลดความเหนียวข้นของเสมหะ โดยออกฤทธิ์ทำลายโครงสร้างเส้นใยมิวโคโพลี แซคคาไรด์ในเสมหะ (Acid Mucopolysaccharide Fibers) ทำให้ง่ายต่อการขจัดออกจากร่างกายด้วยการไอ ซึ่งใช้รักษาโรคระบบทางเดินหายใจที่มีเสมหะข้นเหนียว เช่น ขับเสมหะในผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังและเฉียบพลัน โรคถุงลมโป่งพอง โรคที่เกิดอาการอุดกั้นในปอดเรื้อรัง โรคหืด

Ambroxol

เกี่ยวกับยา Ambroxol

กลุ่มยา ยาละลายเสมหะ
ประเภทยา ยาหาซื้อได้เอง ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ ช่วยละลายเสมหะในระบบทางเดินหายใจ บรรเทาอาการไอจากโรคหวัด ไอมีเสมหะ
กลุ่มผู้ป่วย เด็กและผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยารับประทาน


คำเตือนของการใช้ยา Ambroxol

  • ควรแจ้งประวัติการแพ้ยาและอาการแพ้อื่น ๆ แก่แพทย์ก่อนการใช้ยา เพราะส่วนผสมบางตัวในยาอาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการแพ้ได้
  • หญิงตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร ควรแจ้งแพทย์ก่อนการใช้ยา
  • หญิงตั้งครรภ์ในช่วง 3 เดือนแรกไม่ควรใช้ยา

ปริมาณการใช้ยา Ambroxol

ยาละลายเสมหะ

  • ผู้ใหญ่ รับประทาน ขนาด 60-120 มิลลิกรัม โดยแบ่งรับประทานวันละ 2-3 ครั้ง
  • เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี รับประทาน ขนาด 7.5 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
  • เด็กอายุ 2-5 ปี รับประทาน ขนาด 7.5 มิลลิกรัม วันละ 2-3 ครั้ง
  • เด็กอายุ 6-12 ปี รับประทาน ขนาด 15 มิลลิกรัม วันละ 2-3 ครั้ง

*ปริมาณการใช้ยาจะขึ้นอยู่กับอาการ ความรุนแรงของโรค และดุลยพินิจของแพทย์เป็นหลัก

การใช้ยา Ambroxol

ก่อนการใช้ยาทุกครั้งควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรให้ทราบหากเคยมีประวัติการแพ้ยา มีโรคประจำตัวเดิม หรือกำลังใช้ยา สมุนไพร และวิตามินเสริมตัวใดอยู่ในช่วงนั้น เพื่อป้องกันการเกิดอาการแพ้ยา ผู้ป่วยควรใช้ยาภายใต้คำแนะนำของแพทย์ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นเด็ก พร้อมทั้งอ่านฉลากอย่างละเอียดก่อนการใช้ ยาชนิดนี้ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรรับประทานพร้อมอาหาร

การเก็บยาควรเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ห่างจากความร้อน ความชื้น แสงแดด และเก็บไว้ในที่ที่พ้นจากมือเด็ก รวมไปถึงไม่ควรนำยาที่หมดอายุมารับประทาน เพราะอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Ambroxol

ยา Ambroxol มักไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงร้ายแรง แต่ในบางรายอาจทำให้เกิดการระคายเคืองภายในระบบทางเดินอาหารและเกิดอาการแพ้ หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังการใช้ยาควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ยาสำหรับโรค

  • ช่วยละลายเสมหะในระบบทางเดินหายใจ
  • บรรเทาอาการไอจากโรคหวัด
  • ไอมีเสมหะ