ถามแพทย์

 • Lymphocytes 18% (20-50) ต่ำกว่าปกติ เม็ดเลือดขาวรวมปกติ จะเป็น HIV ไหม

 •  Foroman Zerosun
  สมาชิก

  Lymphocytes 18% (20-50) ลิมโฟไซท์ต่ำกว่าปกติ เม็ดเลือดขาวรวมปกติเป็น HIV ไหมครับ

  ตอนนี้เครียจกังวลมากเลยครับหมอ

  Foroman Zerosun  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวััสดีค่ะคุณ Foroman Zerosun

  จากผลที่ให้มานั้น ปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocyte ต่ำกว่าค่าที่ควรจะเป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หากไม่ได้มีอาการใดๆ ก็ไม่ได้น่างสัยว่าจะมีภาวะความผิดปกติใดๆค่ะ

  การยืนยันการวินิจฉัย hiv นั้น ไม่ได้ดูจากปริมาณเม็ดเลือดขาว แต่จะดูจากการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค hiv แล้วให้ผลบวก ซึ่งถ้ามีประวัติเสี่ยง หรือต้องการตรวจดู แพทย์ก็จะส่งตรวจเลือดตัวนี้โดยตรงอยู่แล้ว จะไม่ได้มาดูปริมาณเม็ดเลือดขาวค่ะ