ถามแพทย์

  • มือมีแผล ไปจับเข็ม จะติดต่อ HIV ได้หรือไม่

  • โดนคัตเตอร์ บาดมีเเผลเล๊กน้อยเลือดไหนนิดเดียว เอามือไปจับเเผลเเล้วไปจับเข๊มเย็บผ้าเเต่เช๊ดมือเเล้ว สามารถติดเชื้อได้มั้ย จากเข๊ม มองไม่เห็นเลือด

    คุณ วิทวัส

    HIV ติดต่อกันได้ 3 ทางครับ คือ1 ทาง พสพ  รวมท้้งทวารหนัก 2. ทางเลือด การมีสารคัดหลั่ง เลือดของคนป่วยเข้าสู่แผลเปิด หรือ เยื่อบุผิว  3. ทางรก จากแม่สู่ทารกในครรภ์ 

    ดังนั้นกรณีของคุณ เข็มถ้าไม่มีเลือดคนเป็น HIV  และแผลไม่เปิด เชื้อก็เข้าไม่ได้ หรือไม่มีเชื้อเข้าได้ ก็ไม่ติดต่อเป็น HIV ได้ครับ