ถามแพทย์

  • กินลูกชิ้นจากปากผู้ติดเชื้อ HIV ปากผมเป็นเเผล จะติดเชื้อไหม

  • คือผมกินลูกชิ้นจากปากผู้ติดเชื้อ ปากผมเป็นเเผล ผมจะติดเชื้อมั้ยครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ วิทวัส เผือกทองคำ,

                       การทานอาหารร่วมกับผู้ที่มีเชื้อ HIV แม้จะมีแผลในปากอยู่ ก็ไม่ได้ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ค่ะ รวมไปถึงการใช้ห้องน้ำร่วมกัน นอนห้องเดียวกัน การกอด การจูบกันแบบธรรมดา ก็ไม่ทำให้เกิดการติดเชื้อ HIV

                       การติดเชื้อ HIV นั้นส่วนใหญ่จะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ (ทั้งกับเพศเดียวกันและตรงกันข้าม)  จากมารดาสู่ทารกในครรภ์  การใช้เข็มฉีดยาร่วมกันในผู้ติดยาเสพติด  ส่วนการติดเชื้อจากการรับเลือดและองค์ประกอบของเลือดนั้น ปัจจุบันพบได้น้อยมากแล้ว เนื่องจากการตรวจคัดกรองเลือดที่จะบริจาคที่มีประสิทธิภาพ มีส่วนน้อยที่อาจติดเชื้อได้จากการถูกเข็มที่มีเชื้อทิ่มต่ำ การโดนเลือดหรือสารคัดหลั่งต่างๆ จากผู้ที่มีเชื้อกระเด็นเข้าตา หรือโดนบาดแผลที่มีตามร่างกาย