ถามแพทย์

 • เข้าห้องน้ำกับคนที่มีเชื้อHIVจะเป็นอะไรไหม

 • เข้าห้องน้ำกับคนที่มีเชื้อHIVจะเป็นอะไรไหม??? และ เอามือตัวเองจับมือกับคนที่มีเชื้อHIVแล้วเอามือมาล้างและจับอวัยวะเพศตัวเอง จะติดเชื้อ ไหม

  สวัสดีค่ะ คุณ พงพัคส์ รักสกุล 

  หากเข้าห้องน้ำเดียวกับคนที่มีเชื้อ  HIV  หรือการจับมือผู้ป่วยเอชไอวีแล้วมาสัมผัสอวัยวะเพศตัวเอง  ไม่ได้ทำให้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีหรือเป็นโรคเอดส์ค่ะ  โดยวิธีการที่จะทำให้มีการติดต่อของเชื้อเอชไอวีได้ ได้แก่ 

  1. การมีเพศสัมพันธ์ ทั้งการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดและทางทวารหนักโดยไม่ป้องกัน ทั้งจากของเหลวในช่องคลอด น้ำอสุจิ หรืออาจเกิดบาดแผลและเลือดจากการร่วมเพศ รวมไปถึงการมีกิจกรรมทางเพศด้วยการใช้ปากค่ะ

  2. การตั้งครรภ์และการคลอดบุตร ทารกในครรภ์สามารถติดเชื้อเอชไอวีได้จากทั้งภายในครรภ์มารดา จากการทำคลอด และจากการให้นมบุตร 

  3. การใช้เข็มหรือกระบอกฉีดยาร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อ จะทำให้ได้รับเชื้อจากเลือดในอุปกรณ์นั้น มักเกิดจากการใช้ยาเสพติดร่วมกัน 

  4. การรับเลือด จากผู้ที่มีเชื้อ แต่ปัจจุบันพบได้น้อยมากเพราะมีการตรวจเลือดผู้ให้บริจาคเลือดก่อนเสมอ 

  ดังนั้นตอนนี้ยังไม่ต้องกังวลใจนะคะ แต่หากว่าไม่สบายใจหรือผิวหนังบริเวณที่สัมผัสมีบาดแผล มีเลือดออก อาจจะไปตรวจเลือดยืนยันหรือไปพบแพทย์เพื่อขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ค่ะ