ถามแพทย์

 • นอนกับผู้ชาย 3 คน แบบไม่ป้องกัน ผู้ชายทั้ง 3 คนไม่มีเชื่อ HIV ผู้หญิงมีโอกาสติดเชื้อHIV ไหม

 •  Chonikarn
  สมาชิก
  นอนกับผู้ชาย3คนค่ะ วนยุแบบนี้2-3เดือนแล้ว แบบไม่ป้องกัน ผู้ชายทั้ง3คนไม่มีเชื่อHIV อยากทราบว่า ผู้หญิงมีโอกาศติดเชื้อHIV ไหมค่ะ

   สวัสดีค่ะ คุณ Chonikarn,

                         หากฝ่ายชายทุกคนไม่มีเชื้อ HIV และหากคุณ Chonikarn ไม่มีการติดเชื้อ HIV มาก่อน ก็จะไม่ติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์จากผู้ชายทั้ง 3 คนค่ะ 

                         อย่างไรก็ตาม นอกจากเชื้อ HIV ที่จะติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้แล้ว คุณ Chonikarn อาจมีโอกาสติดเชื้ออื่นๆ ได้ เช่น ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี หนองในแทั หนองในเทียม เริม หูดหงอนไก่ และเชื้อ HPV (human papilloma virus) ที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกค่ะ ดังนั้นควรมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย คือการมีคู่นอนเพียง 1 คนและการใช้ถุงยางอนามัยป้องกันทุกครั้งค่ะ