ถามแพทย์

 • ทำไมผู้ป่วยที่กินยารักษา HIV จึงมีภาวะน้ำตาลหรือไขมันในเลือดสูงขึ้น เกี่ยวกับยาไหม

 •  Max'z PeeraDon
  สมาชิก

  ทำไมคนเป็น HIV ระดับ Glucose กับ ระดับ Triglycerides ในเลือดถึงสูงครับ เกิดจากสาเหตุอะไรหรือปัจจัยอะไรทำให้เกิด ได้รับยา zidovudine, lamivudine, nevirapine, and ritonavir ส่งผลให้ ระดับสูงขึ้นไหม 

  Max'z PeeraDon  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณผู้ใช้งาน

  ยาต้านไวรัสดังกล่าวมา มีข้อบ่งชี้ในการใช้รักษาโรค hiv ซึ่งเป็นการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ทำให้ระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำลง จนติดเชื้อฉวยโอกาสที่รุนแรงเช่นเชื้อราในปอด ในสมองและมักจะเสียชีวิตจากเชื้อฉวยโอกาสมากที่สุด 

  โดยยาต้านไวรัสแต่ละตัวมีผลข้างเคียงต่างๆกันไป สำหรับยาที่ได้รับมานั้น ยาที่อาจมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด หรือระดับไขมันในเลือดได้เช่น ritonavir ส่วนตัวยาอื่นๆไม่ได้มีข้อมูลแน่ชัด

  อย่างไรก็ตาม ควรกินยาทุกวันติดต่อกันไม่ขาดยานะคะ เนื่องจากโรคนี้สำคัญก็คือต้องกินยาต้านไวรัสทุกวันตรงเวลา เพื่อควบคุมปริมาณเชื้อไวรัสในร่างกายให้ได้ค่ะ หากมีผลข้างเคียงใดๆจากยาที่ไม่สบายใจ ควรแจ้งแพทย์ที่รักษาเพื่อตรวจติดตามอาการหรือปรับยาอย่างเหมาะสมต่อไป