ถามแพทย์

 • การเป็นโรค HIV ต้องอยู่ในระยะไหนถึงจะแพร่เชื้อได้

 •  Chatmongkhon Siangsathan
  สมาชิก
  Hiv ระยะไหนถึงจะแพร่เชื้อได้ครับ
  Chatmongkhon Siangsathan  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Chatmongkhon Siangsathan

  HIV เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องจนถึงแก่ชีวิตได้ โดยเป็นไวรัสที่ติดต่อกันผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันด้วยถุงยางอนามัย การสัมผัสสารคัดหลั่งจากเยื่อบุตา ปาก อวัยวะเพศของกันและกัน การใช้ของมีคมร่วมกัน 

  ระยะแรกเริ่มติดเชื้อ จะมีอาการ เช่น มีไข้ ปวดหัว เจ็บคอ มีผื่น ปวดตามกล้ามเนื้อและข้อต่อ ต่อจากนั้นจะเข้าสู่ระยะอาการสงบ มักจะไม่มีอาการแสดงที่เด่นชัด หรือแทบจะไม่มีอาการป่วยเลย แต่ยังคงมีเชื้อพัฒนาอยู่ภายในร่างกาย และเข้าสู่ระยะเอดส์ เป็นระยะที่ภูมิคุ้มกันถูกทำลายจนเสียหายหนัก ทำให้เกิดการติดเชื้อและเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ และเสี่ยงต่อการเสียชีวิต 

  โดยทุกระยะสามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้หมด แต่คาดว่าช่วงที่มีไวรัสในระดับสูงมากๆจะอยู่ในช่วงเริ่มแรกที่ติดเชื้อประมาณ 2-6 สัปดาห์ แต่ในระยะสงบที่ยังไม่ได้รักษาก็จะถือว่ามีปริมาณไวรัสที่สูงและแพร่เชื้อได้มากเช่นกัน ส่วนระยะเอดส์ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะเจ็บป่วยและรู้ว่าตนเองมีความผิดปกติแล้ว และยังแพร่เชื้อได้เช่นกัน