ถามแพทย์

 • กินน้ำโค้กที่มีอสุจิอยู่ และมีแผลในปาก จะติดเชื้อ HIV ไหม

 •  Hug
  สมาชิก
  เอดส์สามารถติดจากการ กินน้ำโค้กที่มีอสุจิอยู่ในน้ำเราซึ่งมีเเผลอยู่ในปากอยู่ จะติดมั้ยคับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Shin,

                       เชื้อ HIV นั้น เมื่อออกจากร่างกายคน ก็มักจะตายภายในไม่กี่ชั่วโมง และหากเชื้ออยู่ในน้ำโค้ก ซึ่งมีค่าความเป็นกรดสูง เชื้อ HIV ก็น่าจะตายภายในไม่นาน ดังนั้น น้ำโค้กที่อาจมีอสุจิปนอยู่ เชื้อ HIV ก็ย่อมจะถูกเจือจางและตายไปแล้ว  การดื่มน้ำโค้กดังกล่าว จึงไม่ได้ทำให้ติดเชื้อ HIV ได้ แม้จะมีแผลในปากก็ตามค่ะ

                        การติดเชื้อ HIV จากการทานอาหารหรือเครื่องดื่มต่างๆ ที่อาจปนเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่งนั้น ไม่พบว่าทำให้ติดเชื้อ HIV ได้ การจะติดเชื้อส่วนใหญ่คือติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส่วนน้อยพบในผู้ที่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน (กลุ่มใช้สารเสพติด) การติดเชื้อจากมารดา (ที่มีเชื้อ) สู่ทารก การรับเลือด การถูกอุบัติเหตุเข็มที่มีเชื้อทิ่มตำ เป็นต้น