ถามแพทย์

 • HIV มีหลายสายพันธุ์ ทำไมอาการแต่ละสายพันธุ์ ไม่เหมือนกัน

 •  Midnight
  สมาชิก

  ทำไม HIV แต่ละสายพันธุ์จึงพบในผู้ติดเชื้อแต่ละประเภทไม่เท่ากัน เช่น ทำไมสายพันธุ์ B พบในรักร่วมเพศมาก ในขณะที่สายพันธุ์ E พบในกลุ่มชายหญิงมาก

  Midnight  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Midnight

  hiv เป็นชื่อไวรัสชนิดหนึ่ง ที่สามารถไปทำลายเม็ดเลือดขาวของร่างกาย ทำให้มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจนไม่สามารถต่อสู้กำจัดการติดเชื้อที่เข้าสู่ร่างกาย จึงเกิดอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ โดยเฉพาะเชื้อฉวยโอกาส ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตได้

  โดยในปัจจุบันทั่วโลก พบสายพันธุ์เชื้อเอชไอวี มากกว่า 10 สายพันธุ์  สายพันธุ์ที่พบบ่อยที่สุดคือสายพันธุ์ชนิด C แต่สายพันธุ์ที่พบมากในประเทศไทยจะเป็นสายพันธุ์ เอ-อี (A/E) หรืออี (E)โดยมักเกิดในเพศสัมพันธ์ที่ติดแบบชายไปหญิง หญิงไปชาย  และสายพันธุ์ B ที่มักพบกลุ่มรักร่วมเพศและการใช้สารเสพติดเข้าเส้น

  สาเหตุที่พบสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งมากในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนั้น ยังไม่มีเหตุผลอธิบายชัดเจน อาจจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่ก็จะแพร่เชื้อสายพันธุ์นั้นๆในกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมแบบเดียวกันไปเรื่อยๆ และถึงแม้ว่าตนจะเป็น hiv อยู่แล้ว ก็ควรจะป้องกันตนเองจากการไปรับเชื้อมาเพิ่ม เพราะอาจทำให้มีการกลายพันธุ์ได้ โดยควรป้องกันขณะมีเพศสัมพันธ์โดยใส่ถุงยางอนามัย และหลีกเลี่ยงการใช้ของมีคมร่วมกัับผู้อื่น