ถามแพทย์

 • bio -chemistry test

 •  phetinter
  สมาชิก

  เรียน คุณหมอคะ  ทางแพทย์บอกว่าเป็นธัสราชิเนี่ยคะ รุนแรงไหมคะ ขอความกรุณาอธิบายด้วยคะ

  T.phetinter

  FBS 91  
  BUN 3 L
  CREATININE    
  CREATININE 0.8  
  Egfr 88.7 L
  URIC ACID 2.4  
  CHOLESTEROL 142  
  TRIGLYCERIDE 71  
  HDL-CHOLESTEROL 61  
  LDL-CHOLESTEROL 72  
  SGOT /AST 32 H
  SGPT/ALT 16  
  ALKALINE PHOSPHATASE 53  
  (ALK PHOS_)    
       
  phetinter  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ phetinter

  จากผลที่แนบมาเป็นเรื่องค่าเลือดอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย และควรแนบค่าอ้างอิงของห้องแต่ละปฏิบัติการมาด้วยเพื่อให้แปลผลได้แน่นอนยิ่งขึ้น

  จากผลแนบ

  น้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารอยู่ในเกณฑ์ปกติ

  ไขมันในเลือดไม่สูง

  ค่าการทำงานของตับและไตอยู่ในเกณฑ์ปกติ

  กรดยูริคไม่สูง