ถามแพทย์

 • ช่วยแปลผลความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดของเด็กอายุ 1 ปีดังแนบ

 •  Mussawan
  สมาชิก
  รบกวนช่วยอ่านกับสรุปให้หน่อยค่ะ ว่าผิดปกติอะไรบ้าง ขอบคุณค่ะ เด็กชาย อายุ1ขวบค่ะ WBC count 12,400 Hb 12.5 Hct 37 RBC count 5.27 MCV 71.2 MCG 23.7 MCHC 33.3 RDW 16.9 Platelet count 235,000 Neutrophil 26 Lymphocyte 70 Monocyte 4 Eosinophil - Basophil - RBC Morphology Microcytosis 1+
  Mussawan  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุุณ Mussawan

  จากผลดังแนบเป็นค่าเลือดที่บ่งบอกถึงปริมาณของเม็ดเลือด

  โดยอาจจะต้องดูจากค่าอ้างอิงของห้องปฏิบัติการนั้นๆ ซึ่งจะเป็นเลขที่วงเล็บไว้ข้างหลังด้วย เพราะในแต่ละห้องปฏิบัติการอาจใช้ค่าอ้างอิงที่แตกต่างกัน และในเด็กการแปลผลอาจต่างออกไป

  จากที่แนบมาค่าเม็ดเลือดขาวอาจจะค่อนสูงไปเล็กน้อย ค่าเม็ดเลือดแดงน่าจะอยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่าเกล็ดเลือดในเกณฑ์ปกติ โดยเม็ดเลือดขาวที่สูงนั้นประกอบไปด้วยเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocyte 70% ซึ่งก็เป็นปกติในเด็กวัยนี้หรืออาจบ่งบอกถึงการติดเชื้อ (ถ้ามี) ว่าน่าจะเป็นเชื้อในกลุ่มไวรัสมากกว่าแบคทีเรีย

  แนะนำการสอบถามผลกับแพทย์ที่ดูแลโดยตรงอีกครั้ง