ถามแพทย์

 • ไอเป็นเลือดปริมาณมากร่วมกับมีเสมหะปน 1 ครั้ง อาการอะไรครับ

 •  thesoob
  สมาชิก
  สวัดดีครับ ผมไอเป็นเลือดออกเยอะเเละมีเสมหะปนเเต่ะเเค่ครั้งเดียวคืออาการอะไรครับ

  สวัสดีครับ อาการไอเป็นเลือด แรกสุดต้องแยกจาก เลือดกำเดาไหล หรือ เลือดจากแผลในปาก ไหลลงคอแล้วไอเป็นเลือด และ อาเจียนเป็นเลือด ก่อนครับ เพราะการรักษาต่างกัน

  การไอเป็นเลือดเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น 

  วัณโรค มักมีอาการไอเรื้อรัง ไข้เหงื่อแตกหนาวสั่นตอนกลางคืน เบื่ออาหารน้ำหนักลด

  มะเร็งปอด  มักมีอาการไอเรื้อรัง เบื่ออาหารน้ำหนักลด และมักมีประวัติสูบบุหรี่

  ปอดติดเชื้อ มักมีอาการไอ ไข้ หอบเหนื่อย

  หวัด หรือ หลอดลมติดเชื้อ สามารถไอเป็นเลือดได้ แต่มักจะเป็นเสมหะปนเลือดเป็นเส้นๆ ไม่ไช่เลือดเป็นก้อน

  จะเห็นได้ว่าอาการไอเป็นเลือดมีสาเหตุมากมาย และหลายๆสาเหตุสามารถทำให้เสียชีวิตได้ การไปพบแพทย์เพื่อให้ได้ การวินิจฉัย โดยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การเอ็กซเรย์ปอด  และรักษาด้วยยา หรือ หัตถการต่างๆ อย่างถูกต้องมีความจำเป็นอย่างมาก