ถามแพทย์

 • จำเป็นไหมครับที่จะต้องตรวจไวรัสตับอักเสบ เอ บี ซี ก่อนตรวจหา HIV?

 •  Kommyy
  สมาชิก

  สอบถามครับ จำเป็นไหมก่อนตรวจหา hiv ต้องตรวจไวรัสตับอักเสบ เอ บี ซี ก่อน เพราะจากการหาข้อมูลมาว่า ถ้าเป็นไวรัสตับอักเสบ เอ บี ซี จะทำให้การตรวจหาเจอเชื้อ hivยืดไปอีก รบกวนหน่อยครับ.

  ส่วนการตรวจของผม สามารถเชื่อถือได้ไหม?
  1.hiv 1เดือน14วันที่ คลินิกนิรนาม ผลเป็น ลบ
  2.ไวรัสตับอักเสบบี 60 วัน ที่รพ.เอกชน ผลเป็น ลบ
  3.ซิฟิลิส 65 วัน ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ ผลเป็น
  ลบ
  4.hivครั้งสอง 68 วัน ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ ผลเป็นลบ

  สวัสดีครับ สำหรับ การตรวจ HIV ที่คลีนิคนิรนาม จะเป็นการตรวจ ด้วยชุดตรวจ 4th Generation test ซึ่งทดสอบทั้ง HIV Antibody และ P-24 Antigen ซึ่งเป็น Combi test สามารถตรวจพบการติดเชื้อได้เร็วตั้งแต่ 14 วันขึ้นไป แต่แนะนำให้ตรวจเมื่อรับความเสี่ยง 28 วัน นอกจากนี่ ยังมีการตรวจ NAT หาสารพันธุกรรมต่อเชื้อ HIV โดยตรง ซึ่งสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ 7-10 วัน การตรวจไวรัสตับอักเสบ B และC เป็นการตรวจหาโรคที่สามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมด้วย นอกจากนี้ ยังมีผลต่อการเลือกยารักษาโรค HIV ผลการตรวจดังกล่าวสามารถเชื่อถือได้ครับ