ถามแพทย์

 • ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับใคร จะเป็น HIV ขึ้นมาได้ไหม หรือเชื้อโรคตามสิ่งแวดล้อมก่อเชื้อ HIV ได้ไหม

 •  Pay Nopporn
  สมาชิก
  ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับใคร ไม่เคยพบเจอคนมีเชื้อhiv อสุจิของเราคนเดียวจะสามารถสร้างเชื้อhivขึ้นมาได้มั้ย หรือเชื้อโรคตามสิ่งแวดล้อมก่อเชื้อhivได้มั้ย ร่างกายเราสามารถสร้างเชื้อhivได้เองมั้ย

  สวัสดีค่ะ คุณ Pay Nopporn,

                     การติดเขื้อ HIV นั้น จะเกิดจากการติดต่อจากผู้อื่น ซึ่งจะเกิดได้จาก

                     - การมีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่นที่มีเชื้อ HIV ไม่ว่าจะเป็นการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด ทางทวารหนัก หรือทำออรัลเซ็กส์ 

                      - การติดจากแม่ที่มีเชื้อ HIV สู่ทารกในครรภ์ 

                      - การรับเลือด การปลูกถ่ายอวัยวะ แต่ปัจจุบันแทบไม่พบ เพราะโดยปกติจะมีการตรวจคัดกรองหาเชื้อ HIV ก่อนการให้เลือดกับผู้ป่วย 

                      - อุบัติเหตุ เช่น ถูกเข็มที่มีเลือดจากผู้ติดเชื้อ HIV ทิ่มตำ โดนเลือดที่มีเชื้อ HIV กระเด็นเข้าตา เป็นต้น

                      - การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน ในผู้ติดยาเสพติด 

                      ดังนั้น หากไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับใคร ไม่เคยรับเลือด ไม่เคยโดนเข็มที่มีเลือดของผู้อื่นทิ่มต่ำ ไม่ได้ใช้เข็มฉีดยาหรือเข็มสักร่วมกับคนอื่นๆ ก็จะไม่ติดเชื้อ HIV ค่ะ และเชื้อ HIV ก็จะไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และร่างกายก็ไม่ได้สร้างขึ้นมาได้เองค่ะ