ถามแพทย์

 • ใช้อวัยวะเพศชายไปถูกับอวัยวะเพศหญิง ไปโดนปากช่องคลอด แต่ไม่ได้สอดใส่ เสี่ยงติด HIV และโรคอื่นๆ ไหม

 •  Anothai
  สมาชิก
  หมอนวดเอาอวัยวะเพศเราถูกับของเขาละเหมือนมันจะไปโดนปากอวัยวะเพศของหมอนวดแต่ยังไม่มีการสอดใส่และยังไม่ได้สวมถุงยาง กรณีแบบนี้มีโอกาศติดเชื้อ hiv หรือเชื้ออื่นๆไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Anothai,

                        การใช้อวัยวะเพศชายไปถูบริเวณอวัยวะเพศหญิง หากไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัย ก็อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ได้ เนื่องจากบริเวณเยื่อบุอวัยวะเพศ ไมว่าจะเป็นปากช่องคลอด หรือบริเวณแคม ก็จะมีสารคัดหลั่งปนเปื้อนอยู่ ซึ่งสารคัดหลั่งเหล่านี้ ก็จะมีเชื้อ HIV หากฝ่ายหญิงมีการติดเชื้ออยู่ค่ะ แต่โอกาสในการติดเชื้อก็ถือว่าไม่มากนัก

                        นอกจากเชื้อ HIV แล้ว อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้ออื่นๆ ได้อกี เช่น ซิฟิลิส หนองใน เริม หูดหงอนไก่ ไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี เป็นต้น ดังนั้น หลังจากนี้ หากจะมีเพศสัมพันธ์ ไม่ว่าโดยวิธีใด ก็ควรใส่ถุงยางอนามัยป้องกันค่ะ และควรตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ หลังจากที่มีควาเสี่ยงไปแล้วประมาณ 3 เดือนค่ะ