ถามแพทย์

 • ไอออกเป็นเลือด ร่วมกับไข้เป็นอะไร

 • ไข้อาเจือน คลื่นไส้ตัวร้อน ไอ มีเสหะเล็กน้อย ไอออกเป็นเลือดออกมาด้วย

  แผ่นดินไหว นัยจัยน้อง  Natthaphat
  แพทย์

   สวัสดีค่ะ

  จากอาการที่เล่ามาอาการยังไม่สามารถชี้ชัดถึงโรคบางอย่างได้อย่างชัดเจนค่ะ

  หมอขออธิบายเรื่องไอเป็นเลือดไว้คร่าวๆดังนี้นะคะ

  ไอเป็นเลือด (Haemoptysis) เกิดได้จากหลายสาเหตุซึ่งทำให้มีเลือดออกมาจากช่องคอ ช่องท้อง หรือปอด ลักษณะและปริมาณของเลือดบ่งบอกความรุนแรงที่แตกต่างกันไป 

  อย่างไรก็ตามอาการดังกล่าวเกิดขึ้นกับผู้มีสุขภาพแข็งแรงได้ กรณีถ้ามีไอออกเลือดปริมาณมากหรือติดต่อกันนานๆ ควรรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุด เพราะอาจเป็นสัญญาณโรคอื่นๆ ที่ร้ายแรงได้

  สาเหตุของการไอเป็นเลือด

  - อาการระคายเคืองจากการไอที่มากเกินไป อาจพบได้ในผู้ที่สูบบุหรี่บ่อยๆ 

  - การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เช่น หลอดลมอักเสบชนิดเฉียบพลัน (Acute Bronchitis) และการติดเชื้อในปอด หรือปอดบวม (Pneumonia) มักพบไข้สูงร่วม

  - หลอดลมพอง เป็นภาวะที่หลอดลมขยายตัวอย่างผิดปกติ และมีการผลิตเมือกมากในทางเดินหายใจทำให้ไอมีเสมหะค่อนข้างมาก กรณีทางเดินหายใจอักเสบจะไอเป็นเลือดด้วย

  - วัณโรค พบมากในไทย โดยจะมีอาการไอเรื้อรังนานมากกว่า 3 สัปดาห์ ไอแห้งๆ อาจมีเสมหะเป็นเลือด มีไข้ เหนื่อยง่าย เบื่ออาหารน้ำหนักลด 

  - โรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด คือ ภาวะที่มีการอุดกั้นของหลอดเลือดแดงในปอด กรณีนี้ผู้ป่วยจะหายใจลำบากอย่างเฉียบพลัน เจ็บหน้าอก บางรายอาจไอเป็นเลือด

  - ปัญหาหัวใจและหลอดเลือด ภาวะหัวใจล้มเหลวก่อให้เกิดน้ำในช่องปอด ผู้ป่วยอาจหายใจลำบากร่วมกับมีเสมหะเป็นฟองปนเลือด

  - มะเร็งปอด มักพบในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่

  - การรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด 

  - การสูดสิ่งแปลกปลอมเข้าจมูกและการบาดเจ็บของปอด มักพบในเด็กเล็กๆ ที่สูดสิ่งแปลกปลอมเข้าไป 

  หากอาการเป็นมานานติดต่อกันและไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้น แนะนำให้ไปตรวจรักษากับแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ะ โดยแพทย์จะสอบถามประวัติอาการ ตรวจร่างกายโดยละเอียด อาจมีการส่งเอ็กซเรย์ปอด การตรวจเลือด เพื่อยืนยันผลการตรวจก่อนจะวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสมต่อไปค่ะ