ถามแพทย์

 • กรณีเคยขอใบรับรองแพทย์ไปแล้วทำหาย สามารถขอใหม่ได้ไหม เสียค่าใช้จ่ายอะไบ้าง

 •  walktoalone14
  สมาชิก
  อยากทราบ กรณีเคยขอใบรับรองแพทย์ไปแล้วทำหายสามารถไปขอใหม่ได้ไหมครับ แล้วเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ walktoalone14,

                       หากเป็นใบรับรองแพทย์ 5  โรค หรือคือใบที่รับรองว่าเราไม่มีโรคร้ายแรง 5 โรคและโรคอื่นๆ ที่มักใช้ในการสมัครเข้าทำงาน การทำใบขับขี่ หรืออื่นๆ นั้น หากทำหาย และต้องการใหม่ ส่วนใหญ่มักต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกครั้งค่ะ

                       แต่หากเป็นในรับรองแพทย์อื่นๆ เช่น ใบรับรองความเจ็บป่วยเพื่อใช้ในการลางาน ใบรับรองโรคต่างๆ ที่เราเป็นอยู่ เพื่อประกอบการขอเงินประกันภัยต่าง เป็นต้น หากทำหาย และต้องการขอใหม่ อาจไม่ต้องเสียใช้ค่าใช้จ่ายอีก แต่บางโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ก็อาจให้เสียค่าใช้จ่ายอีกครั้งค่ะ ซึ่งแต่ละที่ย่อมมีมาตรการไม่เหมือนกัน แนะนำควรอสบถามรายละเอียดกับโรงพยาบาลที่ออกใบรับรองแพทย์ค่ะ