ถามแพทย์

 • ขอใบรับรองแพทย์รับรองความบกพร่องทางร่างกายจากคลินิก ได้หรือไม่

 •  Thatpong Tohkankaew
  สมาชิก

  1.มีอาการผิดปกติทางด้านร่างกาย *นิ้วล็อค*
  2.ขากรรไกรเคลื่อน
  3.หวัดลงคอ/มีอาการเจ็บคอไม่หายเวลาหลายปี
          อยากทราบว่าจะขอให้แพทย์รับรองทางคลินิกจะได้ไหมและสามารถยืนยันได้ว่าเป็นผู้ที่บกพร่องทางด้านร่างกายได้หรือปล่าว
   ขอขอบพระคุณไว้ล่วงหน้าเป็นอย่างสูง

  คุณ Thatpong

  การขอใบรับรองแพทย์ ขึ้นกับว่า มีวัตถุประสงค์อะไร  ถ้าขอเพื่อรับรองร่างกายว่า ปกติสมบูรณ์ สามารถทำงาน สมัครงานได้  ขอเพื่อสอบใบขับขึ่ ถ้าแพทย์ตรวจแล้วเห็นว่าไม่ขัดขวางบกพร่องต่อการปฏิบัติงานทำงาน ก็จะขอจากคลินิกได้ครับ   หรือ ขอเพราะว่าเจ็บป่วยจนไม่สามารถไปทำงานได้ ก็ยังได้ครับ หรือขอเพื่อทำประกันชีวิต ประกันภัย ก็ได้

  ส่วนการขอเพื่อรับรองความบกพร่องด้านร่างกาย พิการ คงไม่ได้เพราะหน่วยราชการที่ขอให้ใช้ใบรับรองแพทย์คงไม่ยอมรับ  ปกติการขอใบรับรองแพทย์เพื่อรับรองความบกพร่องทางร่างกายต้องเป็นแพทย์ของ รพ รัฐบาล ที่กระทรวงพัฒนาและสังคม ขึ้นทะเบียนยอมรับครับ   ควรสอบถามหน่วยงานที่เรียกร้องให้ใช้ใบรับรองแพทย์ก่อน  ถ้าเขาไม่ยอมรับ  ขอไปก็ไม่มีประโยชน์ ครับ