ถามแพทย์

 • ใช่ ปจด ไหมคะ

 •  กนก วรรณ
  สมาชิก
  เป็นเลือดออกเหมือนเป็น ปจด แต่พอใส่ผ้าอนามัยแล้วไม่มีเลือด ใช่ ปจด.ไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ กนก วรรณ,

                       เลือดที่ออกจากช่องคลอด เกิดไดเจากหลายสาเหตุ เช่น

                      - เป็นเลือดประจำเดือน โดยหากเลือดออกในช่วงวันที่ที่ประจำเดือนควรจะมา และมานาน 2-7 วัน ก็ถือเป็นเลือดประจำเดือนได้

                        - เลือดออกช่วงไข่ตก หากเลือดที่ออกอยู่ในช่วงกึ่งกลางของรอบประจำเดือน คือประมาณวันที่ 13-15 นับจากวันแรกที่ประจำเดือนมา และออกเพียงแค่ 1 วัน ก็อาจเป็นเลือดออกวันไข่ตกได้

                       - เป็นเลือดล้างหน้าเด็ก ซึ่งเป็นอาการแรกของการตั้งครรภ์ โดยเลือดจะออกหลังจากมีเพศสัมพันธ์ไป 6-12 วัน ปริมาณเลือดมีเล็กน้อย ออกเพียงแค่ 1-2 วัน

                        - เลือดที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ เช่น แท้งคุกคาม ท้องไม่ครบ ครรภ์ไข่ปลาอุก เป็นต้น มักมีปริมาณมาก ออกหลายวัน และปวดท้องน้อยร่วม

                         -  มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก มักมีอาการปวดท้องน้อยและตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย 

                         - มีโรคที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                         -  มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น แต่ก็จะต้องมีอาการผิดปกติอื่นๆ ร่วมด้วย

                         -  ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น    

                          หากลักษณะเลือดที่ออก ไม่เหมือนเลือดประจำเดือน และที่ผ่านมา ได้มีเพศสัมพันธ์ แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ หากตรวจไม่พบ แต่ก็ไม่ได้มีเลือดออกมาอีก ก็อาจสังเกตอาการไปก่อนได้ แต่หากยังคงมีเลือดผิดปกติออกมาอีกเรื่อยๆ ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาและรักษาค่ะ