ถามแพทย์

 • เป็นโรคธาลัสซีเมีย กับพาหะธาลัสซีเมีย แตกต่างกันอย่างไร

 •  Mw Mye
  สมาชิก
  โรคหรือพาหะ ธาลัสซีเมีย แตกต่างกันอย่างไร ตอนนี้เป็นพาหะธาลัสซีเมีย เรียกว่าเป็นโรคเลือดได้หรือยังคะ

  สวัสดีครับ คุณ Mw Mye

  ธาลัสซีเมีย เป็นโรคทางพันธุกรรมที่ส่งผลทำให้การสร้างเม็ดเลือดผิดปกติ  แต่สำหรับธาลัสซีเมียแฝงนั้น ยังมีส่วนพันธุกรรมที่ปกติดีอยู่บางส่วน จึงยังพอสามารถสร้างเม็ดเลือดได้ แต่อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าของคนปกติ ค่าเม็ดเลือดจึงอาจจะต่ำกว่าปกติเล็กน้อย แต่ก็ไม่มีอันตรายครับ เพราะแม้เม็ดเลือดจะเล็กไปบ้าง แต่ก็ยังสามารถนำออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆได้อยู่ครับ   

  กระนั้น เนื่องจากเป็นโรคทางพันธุกรรม จึงมีโอกาสที่จะส่งต่อพันธุกรรมแฝงนี้ไปให้บุตร ดังนั้น เมื่อแต่งงาน ก็ควรให้คู่ครองไปตรวจเลือดว่าเป็นธาลัสซีเมียแฝงด้วยหรือไม่ จะได้วางแผนการมีบุตรอย่างถูกต้องครับ