ถามแพทย์

  • มักมีอาการชักขณะนอนหลับ เป็นเฉพาะเวลาอดนอน แบบนี้เรียกว่าโรคลมชักไหม

  • ชักเวลานอนหลับแต่เปนเฉพาะหลังอดนอนมาอย่างนี้คือโรคลมชักมั๊ยคะ
    สวัสดีค่ะ คุณ ไม่ใช่เเม่พระ แอนท์ อยากปะทะเชิน @จากที่สอบถาม การอดนอนสามารถกระตุ้นให้ผู้ป่วยโรคลมชักให้เกิดอาการชักได้ค่ะ @แต่จากที่คุณ ไม่ใช่เเม่พระ แอนท์ อยากปะทะเชิน เล่ามา ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า เป็นโรคลมชักหรือไม่ แนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคและรับการรักษาอย่างเหมาะสมนะคะ